Nasze certyfikaty i wyróżnienia

Sprawdź jakie posiadamy kwalifikacje, dla kogo pracowaliśmy i kto nas wyróżnił.

Dofinansowanie
Informacje ogólne o projekcie:
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy
Wartość projektu i wartość dofinansowania: 129.862,23 PLN

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 ( 2020/N)