Budynek biurowo-magazynowy

Szczegóły realizacji

Informacje:
Termomodernizacja budynku biurowego-magazynowego przy ul. Kopanina w Poznaniu

Inwestor:
prywatny

Lokalizacja:
ul. Kopanina 28/32, Poznań

Rok: 2016