Dom Zakonny w Bąblinie

Szczegóły realizacji

Informacje:
Remont, termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Domie Zakonnym w Bąblinie – Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny

Inwestor:
Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny

Lokalizacja:
Bąblin 5, Kiszewo

Rok: 2017- 2018r.