Fort VII

Szczegóły realizacji

Informacje:
Rozbiórki oraz prace remontowo – renowacyjne elewacji i murów fosy na terenie Fortu VII przy ul. Polskiej” oraz „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na obiekt muzealny wraz z ich renowacją oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na prawy majdan na terenie Fortu VII przy ul. Polskiej”

Inwestor:
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

Lokalizacja:
Fort VII (COLOMB), ul. Polska, Poznań

Rok: 2019-2022