Budynki wielorodzinne
ul. Jeżyka w Wągrowcu

Szczegóły realizacji

Informacje:
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Wągrowcu ul. Jeżyka

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu

Lokalizacja:
ul. Jeżyka 26-28 oraz 30-32, Wągrowiec

Rok: 2019