Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szczegóły realizacji

Informacje:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, powierzchnia rozbudowy- 232,34 m2

Inwestor:
Gmina Dopiewo

Lokalizacja:
ul. Malinowa 41, Dąbrówka, Gm. Dopiewo

Rok: 2020